Inloopbijeenkomst bestemmingsplan Fase 13 Mortiere

5 november a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hotel Van der Valk in Middelburg

In samenwerking met de Gemeente Middelburg wordt op dit moment, als onderdeel van het moederplan Mortiere, het bestemmingsplan voor fase 13 in Mortiere geconcretiseerd. Dit betreft het perceel grond tussen de Mozartweg, Poproute/Duke Ellingtonstraat en Golfbaan. In het vigerende bestemmingsplan is het perceel reeds bestemd voor zowel grondgebonden woningen als voor appartementen bij de entree van de wijk.

 

Met het betreffende ontwerp-bestemminsplan wordt de actuele woonbestemming nader uitgewerkt waardoor de woning aantallen in moederplan aanpassing behoeven. Inmiddels heeft de gemeenteraad ingestemd met het vergroten van de woningaantallen voor heel Mortiere.

 

Omdat met deze uitwerking een directe bouwtitel wordt verkregen voor de betreffende woningen en appartementen willen we de buurt middels een inloopbijeenkomst informeren over het bestemmingsplan. Hierbij zullen naast het Consortium Mortiere ook de Gemeente, stedenbouwkundige en architect aanwezig zijn.

 

Om kennis te kunnen nemen van het bestemmingsplan nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 november a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hotel Van der Valk in Middelburg (Paukenweg 3).Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u te treffen op de inloopavond.

 

Met vriendelijke groet,

Consortium Mortiere, Gemeente Middelburg en Heijmans