Zorgvuldig en met aandacht ontworpen

Met oog voor detail tot op het kleinste niveau

Peter Verschure van bureau Wissing is de grondlegger van het stedenbouwkundig plan voor Mortiere. Aan de hand van dit plan geven ontwikkelaars en architecten buurt voor buurt vorm aan de wijk. Toen Peter met pensioen ging, namen collega’s Jeroen Goes en Hilke Batist het stokje van hem over. Hilke is bij de uitwerking betrokken en Jeroen Goes kijkt als supervisor mee naar de ontwikkeling van de wijk. 

Jeroen maakt tijd vrij om samen met ons een rondje door de wijk te lopen en te vertellen over de manier waarop gemeente en ontwikkelaars een wijk realiseren die niet alleen nú mooi is, maar ook over 100 jaar. Midden in de wijk, in het hart van het park treffen we elkaar. Niet zomaar blijkt, want het park heeft een hoofdrol. Peter begint te vertellen.

Meebewegen met behoeften en vasthouden aan ambities

“Ooit, echt lang geleden, was het de bedoeling om hier een luxe, groene woonomgeving te maken met vrijstaande woningen en een parkachtige setting. De markt vroeg echter om veel meer variatie in woningaanbod en zo werden de plannen bijgestuurd. Deels dan. Want de parkachtige setting is gebleven. De tentakels strekken zich uit tot aan bijna iedere voordeur in Mortiere. Waar je ook woont, altijd ben je zo in het park, kijk je erop uit of woon je er direct aan.”

Gemetselde tuinmuurtjes

Door elke straat te begeleiden met bomen en groene bermen wordt het groene, biodiverse karakter kracht bijgezet. Het is zelfs zo dat op de plekken waar een privékavel aan openbaar gebied grenst en het geen voortuin betreft, de erfafscheiding groen is gemaakt.” Peter loopt richting een rijtje met woningen en wijst aan wat hij bedoelt. “En kijk, dit gemetselde muurtje bij de voortuin is ook heel kenmerkend voor Mortiere. Elke voortuin – met uitzondering van de woningen in het witte hofje van Feel Good – heeft zo’n erfafscheiding. Hiermee voorkomen we verrommeling en borgen we de kwaliteit. Daarbij zorgt dit eenduidige ontwerpmiddel voor rust en continuïteit waardoor samenhang ontstaat tussen de grote variatie in gevels.”

Jarendertigarchitectuur met Zeeuwse kenmerken

Van park en groen maakt Jeroen de overstap naar de architectuur. “Als je nu door een tuindorp of jarendertigwijk loopt, is hij nog even mooi. Nee, mooier dan bijna 100 jaar geleden. Dat komt doordat dit soort wijken zorgvuldig zijn ontworpen met oog voor detail op alle niveaus. Van Mortiere wilden we een wijk maken die over 100 jaar nog mooier is. Vandaar dat in het stedenbouwkundig plan is opgenomen dat alle woningen de signatuur van de jaren dertig moeten dragen, eventueel verrijkt met Zeeuwse kenmerken. Het is overigens niet zo dat dit een retro-jarendertigwijk is. We hebben vrijheid gegeven voor eigentijdse ontwerpen. Juist de uitzonderingen maken dat Mortiere straks als vanzelf gegroeid lijkt.

Herkenning geeft het gevoel van thuis

Als we door een straat lopen, valt op hoe groot de verscheidenheid in gevels is. Jeroen licht toe: “We hebben de opdracht gegeven dat elke wijk of buurt door minimaal twee architecten ontworpen moet worden, en dat zie je hier dus heel goed terug. Het is overigens wel zo dat we met een vast palet van kleuren en materialen werken, zodat de woningen samen een grote familie worden.” In de verte zien we een witte woning opdoemen. Een landmark, noemt Jeroen het. “Op diverse zichtlocaties zijn de woningen bijzonder gemaakt met een erker, gedraaide kap, witte gevel of dakkapel. Deze herkenningspunten maken dat je gemakkelijk je weg vindt in de wijk. Als dat zo is, voel je je snel thuis.” Nadat Jeroen dit heeft gesteld, zien we inderdaad op allerlei in het oog springende plekken verbijzonderingen.

 

Gezegend met een vast team van doorzetters

In een plantsoentje gaan we even zitten op een bankje en ontrafelt zich een mooi gesprek over de samenwerking en trots. “Normaal gesproken is het de gemeente die een supervisor aanstelt om de kwaliteit van de ontwikkeling te borgen. In dit geval zijn het Heijmans en AM die Wissing deze rol hebben gegeven. Dat zie je niet vaak, maar dat zorgt er wel voor dat alle petten dezelfde kant op staan. De gemeente, ontwikkelaars en de projectdirecteur van Prins, die namens de ontwikkelcombinatie optreedt, hebben dezelfde kwaliteit voor ogen en daar blijft iedereen zich hard voor maken. Dit plan is gezegend met een vast team van mensen die gedreven zijn om er elke dag weer het beste uit te halen. Dat zie je terug in alles en daar ben ik trots op. Mortiere is nu al mooi en wordt in de toekomst nog veel mooier.”

 

Met deze mooie woorden sluiten we af en nemen we afscheid. We doen nog even een ommetje en genieten van de wijk die in wording is, maar al een duidelijk beeld geeft van hoe de toekomst zal zijn.